Tumblelog by Soup.io
 • deluxesaunas
 • usgenericmart
 • pillsplus04
 • pillsplus
 • hugouvuv
 • buyvigrxplusdiscuont
 • juliepaine
 • PoojaArora
 • chouette
 • Pregtestcard
 • exorcismo
 • pompompom
 • onesecret
 • kinimini
 • whereverimayroam
 • bardzodobrarada
 • philomath
 • MathiasTausen
 • citiesofnight
 • letniawyprawa
 • AdijosFrajeros
 • niezwyykla
 • sassygoat
 • iinfinity
 • imbryk
 • mayrose
 • rudafoka
 • majamil
 • lonesome
 • insidemylove
 • erectiledoctor
 • krainakredek
 • edvast
 • donnasana
 • kovval
 • madziaka
 • equip4pilates
 • mariapawlak
 • depresja
 • VernonandLionel
 • willowmed
 • fuck-off
 • aneczqua
 • shiawasedawa
 • Vietus
 • Celebrytka
 • wally247
 • kingkong
 • noresistance
 • prosbodybuilding
 • Bodybuilding91
 • Arier
 • puchenstein
 • sabinek
 • bigevilgrin00
 • wakeupgirl
 • Lybrate
 • contrapalabra
 • slimexpress
 • iapam
 • fitsoup
 • franke
 • SmileMaker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viawszystkodupa wszystkodupa
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viawszystkodupa wszystkodupa

November 20 2017

7911 3abd
3291 afd4
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafashionette fashionette
1903 eff1 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
A jak nie masz niczego to nic nie możesz ukryć.  Można chłonąć Twoje ciepło.
— Takie proste. Takie piękne.
Kiedy wszystko mnie przytłacza, z tobą uczę się oddychać.
— PlanBe.
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
6041 c83e
Reposted fromprblms prblms viajointskurwysyn jointskurwysyn
9041 99ac
0029 a0d1 500

yiorgosmavropoulos:

Where there’s smoke

Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
3630 6508 500
Reposted fromsarazation sarazation viafashionette fashionette
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viafashionette fashionette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl