Tumblelog by Soup.io
 • ridgemedicalassociates
 • deluxesaunas
 • usgenericmart
 • pillsplus04
 • pillsplus
 • hugouvuv
 • buyvigrxplusdiscuont
 • juliepaine
 • PoojaArora
 • chouette
 • Pregtestcard
 • exorcismo
 • pompompom
 • onesecret
 • kinimini
 • whereverimayroam
 • bardzodobrarada
 • philomath
 • MathiasTausen
 • citiesofnight
 • letniawyprawa
 • AdijosFrajeros
 • niezwyykla
 • sassygoat
 • iinfinity
 • imbryk
 • mayrose
 • rudafoka
 • majamil
 • lonesome
 • insidemylove
 • erectiledoctor
 • krainakredek
 • edvast
 • donnasana
 • kovval
 • madziaka
 • equip4pilates
 • mariapawlak
 • depresja
 • VernonandLionel
 • willowmed
 • fuck-off
 • aneczqua
 • shiawasedawa
 • Vietus
 • Celebrytka
 • wally247
 • kingkong
 • noresistance
 • prosbodybuilding
 • Bodybuilding91
 • Arier
 • puchenstein
 • sabinek
 • bigevilgrin00
 • wakeupgirl
 • Lybrate
 • contrapalabra
 • slimexpress
 • iapam
 • fitsoup
 • franke
 • SmileMaker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunconscious unconscious
6615 81c4
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaunconscious unconscious
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaunconscious unconscious
1504 e8a8 500
Reposted fromgreensky greensky viaunconscious unconscious
0748 07de 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunhappys unhappys
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
4547 7a26 500
Reposted fromTamahl Tamahl
4665 0b4f 500
Reposted fromAzi Azi
Reposted fromlucanus lucanus
4803 44b4
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
4931 9731
Reposted fromzungud zungud
4942 f880
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
4981 a9cd
good luck with that ..
Reposted fromzungud zungud
5035 7202
Reposted fromzungud zungud
5040 d9bf
newly hired life guard
Reposted fromzungud zungud
5109 45b0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
5264 f6ae 500
Reposted fromhepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl