Tumblelog by Soup.io
 • ridgemedicalassociates
 • deluxesaunas
 • usgenericmart
 • pillsplus04
 • pillsplus
 • hugouvuv
 • buyvigrxplusdiscuont
 • juliepaine
 • PoojaArora
 • chouette
 • Pregtestcard
 • exorcismo
 • pompompom
 • onesecret
 • kinimini
 • whereverimayroam
 • bardzodobrarada
 • philomath
 • MathiasTausen
 • citiesofnight
 • letniawyprawa
 • AdijosFrajeros
 • niezwyykla
 • sassygoat
 • iinfinity
 • imbryk
 • mayrose
 • rudafoka
 • majamil
 • lonesome
 • insidemylove
 • erectiledoctor
 • krainakredek
 • edvast
 • donnasana
 • kovval
 • madziaka
 • equip4pilates
 • mariapawlak
 • depresja
 • VernonandLionel
 • willowmed
 • fuck-off
 • aneczqua
 • shiawasedawa
 • Vietus
 • Celebrytka
 • wally247
 • kingkong
 • noresistance
 • prosbodybuilding
 • Bodybuilding91
 • Arier
 • puchenstein
 • sabinek
 • bigevilgrin00
 • wakeupgirl
 • Lybrate
 • contrapalabra
 • slimexpress
 • iapam
 • fitsoup
 • franke
 • SmileMaker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaverdantforce verdantforce
1825 9330
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

February 21 2018

8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viameem meem
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viameem meem
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viavertheer vertheer
5850 eb64
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl